--คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์--

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

7493-2565 -อัสมะห์-นูรซัมสูรี-อิบยาน

7247-2565 -สูดีรือมัน-รุสมาน-อาดือนัน-นัสรูดิน-รุสดี-ฮาสะนะ-ซัมรี-มัรยัม

7034-2565 -นางสาวมุสลีมะห์-นายอัฎฮา-นายอัหซาน

7033-2565 -นายอัมรัน-นายฮัมดี-นายมุกตา (เปลี่ยนชื่อ)

1475-2565 -นายอัมรัน-นายฮัมดี-นายมุกตา

575-2565 -นางสาวซอลีฮะ มอสาแม

318-2565 -นายแวดาห์รี เปาะแว (เปลี่ยนชื่อ)

5227-2564 -นางสาวคอลีเยาะ-นางสาวกามีละห์-นางสาวอาบิร-นางสาวอาอีเซ๊าะ-นางสาวอาฟีฟะฮ์-นางสาวสุไบดะห์-นางสาวนูรีฮัล-นายธีรวัฒน์-นายเญาฮารีย์-นายมูฮำหมัดเซากี (เปลี่ยนชื่อ)

4896-2564 -นายอาลาวี เจ๊ะโซ๊ะ

4545-1564 -นางสาวสาปีเยาะ มอมง (เปลี่ยนชื่อ)

4322-2564 -นายแวดาห์รี เปาะแว

3842-2564 -นายฟะห์มี ปูลา

3807-2564 -นายอับดุลราศักดิ์ แดวอสนุง        

3165-2564 -นางสาวซูกายนะห์ มาแห (เปลี่ยนชื่อ)

2869-2564 -นางสาวอาดีละห์-นายมูฮัมหมัดฟัรกีย์-นายยุสรอน-นางสาวซาฮีดะห์-นายอับดุลมันนาน-นางสาวนัจวา-นางสาวสุไฮนี (เปลี่ยนชื่อ)

2674-2564 -นายอิบรอฮิม หะยีสะมะแอ (เปลี่ยนชื่อ)

2538-2564 -นายมาหมัดรูสลัน สลีมิง (เปลี่ยนชื่อ)

2237-2564 -นายอิบรอฮิม หะยีสะมะแอ

1936-2564 -นายอาบีดีน-นายฟาเดล์

1697-2564 -นายมูหำหมัดนัสรี ลาแป (เปลี่ยนชื่อ)

979-2564 -คอลีเยาะ-นางสาวกามีละห์-นางสาวอาบิร-นางสาวอาอีเซ๊าะ-นางสาวอาฟีฟะห์-นางสาวสุไบดะห์-นางสาวนูรีฮัล-นายธัรวัฒน์-นายเญาฮารีย์-นายมูฮำหมัดเซากี (เปลี่ยนชื่อ)

769-2564 -นางสาวอาดีละห์-นายมูฮัมหมัดฟัรกีย์-นายยุสรอน-นางสาวซาฮีดะห์-นายอับดุลมันนาน-นางสาวนัจวา-นางสาวสุไฮนี (เปลี่ยนชื่อ)

768-2564 นางสาวมัสตะห์ มาฮามะ (เปลี่ยนชื่อ)

767-2564 นายบัลยาน อับดุลกอดิร (เปลี่ยนชื่อ)

831-2564 นายไซฟูดิน เจ๊ะหะ

7311-2563 นายอัซมาน เดอะ

7088-2563 -คอลีเยาะ-กามีละห์-อาบิร-อาอีเซ๊าะ-อาฟีฟะห์-สุไบดะห์-นูรีฮัล-ธีรวัฒน์-เญาฮารีย์-มูฮำหมัดเซากี

6723-2563 -อาดีละห์-มูฮัมหมัดฟัรกีย์-ยุสรอน-ซาฮีดะห์-อับดุลมันนาน-นัจวา-สุไฮนี

3259-63 -มะรอบี-เจ๊ะเฮง-เปลี่ยนชื่อ

2946-63 -อาดีละห์-ลือแบบราเห็ง-มาหมัดรูสลัน-สลิมิง (1)

2588-63 นูรอาตีฟา-แมดิงแว

1709-63 นายอิสมาแอล สาแม็ง

1404-63 นายบัลยาน อับดุลกอดิร

1403-63 นายมูหามะไซฟูดีน ดาโอะ

1402-63 นายต่วนสุไลมาน กูจิ

1400-63 นส.อีมาน อูมา

796-63 นส.มัสตะห์ มาฮามะ

787-63 นส.ฟีรดาว เจ๊ะวามิง

752-63 นส.นูรียะห์ บือแน

469-63 นายมูหัมมัดตอเฮร บูบากา

468-63 นส.ศออิน เดาลาฮ์

79-63 นส.สาปีเยาะ  มอมง นส.ซูกายนะ  มาแห

7988-62 นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ

7671-62 นายคอเล็บ มามุ

7171-62 นส.ฟีรดาว นายมูหำหมัดนัสรี นายมะรอบี นส.มัสตะห์ นส.อีมาน

5555-62 นส.ซารีป๊ะ บินอูเซ็ง

1757-62 คำสั่งที่ปรึกษา-นายซุนกิบพลี คะแน

1756-62 ซูไฮรี ซัยนัน ซูไฮลา ฮัมดียะห์ (ตัวจริง)

6532-61 นส.รอดียะห์ สานิง

5356-60 นส.ซารีนา อาแว นส.ยามีละห์ เจ๊ะมีนา นส.ซูรียะห์ เจ๊ะดาโอะ นส.ฟาซีลา แกมะ นส.ฟารีดา ดอแม