นิเทศโรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง

25 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ ๖๖  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส