กิจกรรมละหมาดสุริยุปราคา

26 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานมัสยิด มรย.

กิจกรรมละหมาดสุริยุปราคาเป็นหนึ่งในการละหมาดสุนนะฮฺที่ท่านนบีและบรรดาเซาะฮาบะฮฺได้ปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือละหมาดสุนนะฮฺแบบญะมาอะฮฺหรือแบบเดี่ยว วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา