--ทะเบียนการส่งงาน--

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง   

1

706096003

นางสาวสาปีเยาะ มอมง

/

23 พ.ย. 62

3 ธ.ค. 64

 

 

 

2

736196006

นางสาวอีมาน อูมา

/

11 ม.ค. 63

2 มิ.ย. 63

/

17 ส.ค. 63

/

3

736196010

นายคอเล็บ มามุ

/

21 มี.ค. 63

22 เม.ย. 64

/

16 ก.ค. 64

/

4

736196014

นายมาหมัดรูสลัน สลิมิง

/

9 ก.ค. 63

28 พ.ค. 64

/

13 ส.ค. 64

/

5

736196016

นายบัลยาน อับดุลกอดิร

/

26 มิ.ย. 63

3 ธ.ค. 63

/

16 มี.ค. 64

/

6

736296001

นายเญาฮารีย์ มือโต

/

9 ม.ค. 64

10 ก.ค. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

7

736296004

นางสาวนัจวา มามุ

/

18 ธ.ค. 63

28 พ.ค. 64

/

16 ก.ค. 64

/

8

736296007

นางสาวสุไฮนี สาและ

/

17 ธ.ค. 63

10 ก.ค. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

9

736296015

นายไซฟูดิน เจ๊ะหะ

/

4 ส.ค. 64

 

 

 

 

10

736296019

นางสาวอาฟีฟะฮ์ แวดอเล๊าะ

/

9 ม.ค. 64

10 ก.ค. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

11

736296021

นายอับดุลราศักดิ์ แดวอสนุง

/

3 ธ.ค. 64

 

 

 

 

12

736396019

นายฟะห์มี ปูลา

/

20 ธ.ค. 64

 

 

 

 

13

736396021

นายแวดาห์รี เปาะแว

/

20 ธ.ค. 64

 

 

 

 

14

736396026

นายอาลาวี เจ๊ะโซ๊ะ

/

 

 

 

 

 

15

736396002

นายเปาซี อิจิ

/

-

 

 

 

 

16

736396028

นางสาวรุสนา หะยีอาแว

/

-

 

 

 

 

17

736396004

นายโซฟียัน ยาการียา

/

-

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา

1

736196001

นางสาวนูรียะห์ บือแน

/

26 มิ.ย. 63

13 ม.ค. 64

/

11 พ.ค. 64

/

2

736196002

นางสาวมัสตะห์ มาฮามะ

/

21 มี.ค. 63

3 ธ.ค. 63

/

16 มี.ค. 64

/

3

736296006

นางสาวกามีละห์ มะยุ

/

2 ม.ค. 64

 

 

 

 

4

736296009

นายธีรวัฒน์ มูเก็ม

/

20 ม.ค. 64

6 พ.ย. 64

/

15 ก.พ. 65

/

5

736296010

นายยุสรอน เจะนุ๊

/

18 ธ.ค. 63

30 เม.ย. 64

/

16 ก.ค. 64

/

6

736296012

นายมูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ

/

17 ธ.ค. 63

31 พ.ค. 64

/

8 ต.ค. 64

/

7

736396013

นายมูบีน  สารีซา

/

-

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม

1

736196004

นางสาวอาดีละห์ ลือแบบราเห็ง

/

14 ส.ค. 63

13 ม.ค. 64

/

11 พ.ค. 64

/

2

736196011

นางสาวนูรอาตีฟา แมดิงแว

/

26 มิ.ย. 63

3 ธ.ค. 63

/

16 มี.ค. 64

/

3

736196015

นายฟาเดล์ คาเร็ง

/

5 พ.ค. 64

 

 

 

 

4

736296003

นายอัซมาน เดอะ

/

2 ก.พ. 64

 

 

 

 

5

736296008

นางสาวซาฮีดะห์ มูซอ

/

17 ธ.ค. 63

31 พ.ค. 64

/

8 ต.ค. 64

/

6

736296013

นางสาวอาดีละห์ ดือราฮิง

/

17 ธ.ค. 63

31 พ.ค. 64

/

8 ต.ค. 64

/

7

736296018

นายมูฮำหมัดเซากี นาแว

/

9 ม.ค. 64

31 พ.ค. 64

/

8 ต.ค. 64

/

8

736296022

นายอับดุลมันนาน มะดอรอแม

/

18 ธ.ค. 63

 

 

 

 

9

736396007

นายมูหามัดซัยฟู เจ๊ะเฮ็ง

/

-

 

 

 

 

10

736396020

นายอัยมาน เจะมูดอ

/

-

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ

1

736196005

นายอาบีดีน สะมะแอ

/

5 พ.ค. 64

 

 

 

 

2

736296005

นางสาวอาบิร บิลสุลต่าน

/

13 ม.ค. 64

6 พ.ย. 64

/

 

รออนุมัติ

3

736296014

นางสาวคอลีเยาะ มามะ

/

13 ม.ค. 64