ผลการประเมินศาสนสถานโดยกรมอนามัย

31 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานมัสยิด มรย.

อาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับใบประกาศผ่านการประเมินศาสนสถานโดยกรมอนามัยลง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 الحمدلله ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มละหมาดญุมอัตภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด