ละหมาดฮายัด

26 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลาและคณะกกมการมัสยิด มรย.ได้เชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมทางศานาอิสลาม ละหมาดฮายัต ณ อาคารละหมาดในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 25 โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลภายนอก มาร่วมละหมาดฮายัต ด้วยกันนประมาณ 50 คน