สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่น 8 รหัส 60

15 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2561 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่น 8 รหัส 60  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรกของรุ่นนี้ได้แก่ 1. นายฮาซัน และนิตันหยง 2. นางสาวกามีลา ลาเต๊ะ 3. นางสาวรอดีย๊ะ สานิง