สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา ได้แก่ น.ส เจะกอปเสาะ บากา และนายมูฮำหมัดไซดี มะ