สอบวิทยานิพนธ์

28 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา นางสาวอาซีเยาะห์ลาเตะ ซึ่งเป็นคนแรกของรุ่นที่ 9 และนายดือนัง มีสา นักศึกษาปีที่ 5