นิเทศโรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง ครั้งที่ 3

29 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส