ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปูยู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส