ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านปูยู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส