ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านกาโสด โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนภักดีวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู ๒๕๐๒) อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี