นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด  เนสะและ นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ประจำโรงเรียน  ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกาโสด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลานิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ประจำโรงเรียน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกาโสด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา