งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

9 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1.นายมูหามะไซฟูดีน ดาโอะ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา เรื่องชีวประวัติของท่านนบี โดยใช้กิจกรรมอนาชีดภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.นายต่วนสุไลมาน กูจิ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา เรื่องการละหมาดโดยใช้เกมภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3.นางสาวฟีรดาว เจ๊ะวามิง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺ โดยใช้สถานการณ์จำลองสำหรับนักเรียนอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน

#คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม