วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร.

10 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลงได้รับเกียตริเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร. ภายในวันวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) และห้องประชุมชั้น 5 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด