ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ได้รับเกียรติเป็น Plenary Session

11 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ได้รับเกียรติเป็น Plenary Session ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย UTM ประเทศมาเลเซีย