นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน

1 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านเจาะกือเเย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี