รับสมัครอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษารวมกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมครูสอนไม่ตรงสายหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากร นายประจักษ์ ช่วยดร และคณะจาก โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา กิจกรรมในครั้งนี้ ฟรีตลอดหลักสูตร และรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน QR CODE ได้เลย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 092-7432501 คุณนูร์ยาตี เจ๊ะโก๊ะ เจ้าหน้าหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด