กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษา

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษา ของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2  จำนวน 68 คน ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ , ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร Student Union ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา