สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 8

22 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยนักกีฬาในชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสร้างผลงาน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ดังนี้
#เหรียญทอง ประเภท ปันจักลีลาทีม (รือกู) หญิง
1. นางสาวยารีนะห์ อาแว น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2. นางสาวยายี เย๊ะ น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
3. นางสาวนาปีซะห์ ประดู่ น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
#เหรียญเงิน ประเภท ปันจักลีลาทีม (รือกู) ชาย
1. นายอามาล มะแซกูเบ น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2. นายไซฟุลเลาะห์ ซากา น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
3. นายอับดุลรอหีม. มันตุเต๊ะ น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
#เหรียญเงิน ประเภท ปันจักลีลาทีม (รือกู) หญิง
1. นางสาวฮาฟีซา ดือราวี น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2. นางสาวยัสมี. สามะอาลี น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
3. นางสาวมาสือนี กอและ น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
#เหรียญเงิน ประเภท ปันจักลีลาเดียว (ตุงกัล) ชาย
1. นายอับดุลฮาฟีส. โตะดานิง น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
#เหรียญทองแดง ประเภท ปันจักลีลาเดียว (ตุงกัล) หญิง
1. นางสาวอูมีกลือซง ดีเยาะ น.ศ. สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
#เหรียญทองแดง ประเภท ต่อสู้ รุ่น A นำ้หนัก 45-50 กก. หญิง
1. นางสาวฮาพีซะห์ สาแลแม น.ศ. สาขาวิชาภาษามลายู
#เหรียญทองแดง ประเภท ต่อสู้ รุ่น E น้ำหนัก 65-70 กก. ชาย
1. นายอาบิท มะแอ น.ศ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์