กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาครศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา