ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี EDU IDOL สู่ TO BE NUMBER ONE IDOL

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี EDU IDOL สู่ TO BE NUMBER ONE IDOL ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564