กิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "Songs for Teachers"

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "Songs for Teachers" ทำการแสดงผ่านบทเพลงเพื่อครู วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา