การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2561

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ นุสรัน เฮามะ ประธานหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักกีฬาชมรมปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ซึ่งผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ามาได้ทั้งหมด จำนวน 2 เหรียญ ได้แก่ 1 เหรียญเงิน จากประเภทต่อสู้ F หญิง (น้ำหนัก 70 - 75 กก.) นางสาวเบญวรรณ พุทธฤทธิ์ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และ 1 เหรียญทองแดง จากประเภทปันจักลีลาทีมหญิง (รือกู) นางสาวนาตาช่า มะซง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวอามีรา บาเห็ง นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และนางสาวนุชธิดา ดาสีรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา