กิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องสู่อ้อมกอด PE - HE 61

6 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องสู่อ้อมกอดให้กับนักศึกษาใหม่

ณ บริเวณอาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา