สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 22 - 26 เมษายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เข้าร่วม "อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน" โดยมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาตใต้เป็นผู้จัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่