กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินเทนนิสระดับชาติ

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อับดุลราฮิม รอยิง และนักศึกษา นายแวสุกรี แวหามะ รหัสนักศึกษา 406017004 นายนัซรูดีน อาลี รหัสนักศึกษา 406017017 นายซัลมาน กาเจ
รหัสนักศึกษา 406017019 ทีมงานชมรมผู้ตัดสินกีฬาฯ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่4 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสระดับชาติ" (ขั้นต้น) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา  โดยมหาวิทยาลัยแห่งการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแห่งชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการหลักสูตร ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสระดับชาติขั้นต้น ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา