อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ

29 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอามีรา บาเห็ง และนายอับดุลฮาฟิส โต๊ะดานิง 

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ class 3