การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ไทยลีก3 ประจำปี2564 (กลางปี) วันจันทร์ที่3 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

10 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ไทยลีก3 ประจำปี2564 (กลางปี) วันจันทร์ที่3 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
โดยก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีการตรวจ Antigen  test (ATK) ภายใต้มาตราการการควบคุมโรคของ ศบค. 
โดยการทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบในรูปแบบของ Dynamic yo-yo test 
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ 
1.นายฟีรดาวส์ ดือราแม 
2.นายซัรวาน กาเร็งสานา 
3.นายสุไลมาน ดิเย๊าะ 
นักศึกษาชั้นปีที่5 
4.นายมูฮัมหมัดไฟซาร์ บินมามะ 
5.นายฟิรฮัน อูเซ็ง 
นักศึกษาชั้นปีที่4 
6.นายอัสโร ดือราแม (ศิษย์เก่า) 
โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
โดยทั้ง6คน ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฟุตบอลไทยลีก3 โซนภาคใต้ ประจำฤดูกาล 2021/2022

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้ตัดสิน ไทยลีก3 ประจำปี 2564 
วันอังคารที่4 มกราคม 2565 ณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายมีการตรวจ antigen test (ATK) ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของ ศบค. 
โดยการทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบในรูปแบบของ Interval retest 
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ 
1.นายอีรีฟาล สะแลแม (นักศึกษาชั้นปีที่4) 
2.นายมูหัมหมัดอุสมัน สาแมบากอ(ศิษย์เก่า) 
โดยทั้งสองคนเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
โดยในครั้งนี้สามารถผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสามารถปฎิบัติหน้าที่ในฟุตบอลไทยลีก3 โซนภาคใต้ประจำฤดูกาล 2021/2022