ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณาจารย์ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ณ อาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) ห้อง 405 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา