กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

26 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง "อาซูรอ" ภายใต้โครงการธรรมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ มัสยิดสะดา (อีบาดุลมุคลีสีน) บ้านทุ่งเดา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา