กิจกรรม Research Talk เรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

2 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk เรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา