สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษาดูงาน กีฬาคนพิการแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21, 24 กรกฏาคม 2560 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาได้พานักศึกษาดูงาน " กีฬาคนพิการแห่งชาติ " ณ จังหวัดสงขลา สมิหลาเกมส์

แกลเลอรี่