กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา