เป็นคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา