สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร  จันทน์กะพ้อเกมส์ (บุคลากร) ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อาคาร Student Union

แกลเลอรี่