สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งาน มรย. วิชาการ คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้ 60

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน มรย. วิชาการ คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้ 60

ทางสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น เก้าอี้ดนตรี ลูกเต๋าหรรษา ตัวฉันอยู่หมู่ไหน โยนบอลเข้าห่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่