กิจกรรม "ทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์"

16 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์สาริศา โตะหะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครู(รักษ์)ถิ่น กิจกรรม "ทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์" วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา