กิจกรรม "อาจารย์นักพัฒนา : การจัดทำวิจัยชุมชน"

16 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส และอาจารย์สาริศา โตะหะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครู(รักษ์)ถิ่น กิจกรรม "อาจารย์นักพัฒนา : การจัดทำวิจัยชุมชน" วันจันทรื ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา