สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตาเรียนดี) เข้าศึกษาต่อมรย. ปีการศึกษา 2566

16 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้คัดเลือกสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา