ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ รอบมหกรรม

17 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม 3 ชนิดกีฬา คือกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาปันจักสีลัต และกีฬาแอโรบิกดานซ์ โดยมีกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี