กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

14 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439/2560

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด