เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมประชุม เรื่อง "เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"  ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา