การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

19 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2560 ชมรมปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต

ชิงชนะเลิศ จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้รับรางวัล

8 เหรียญรางวัลประกอบด้วย 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

ประเภทการต่อสู้ (นักกีฬาชาย)

-นายฟุรกอน อารี

-นายชาญยุทธ มากแสง

-นายนันทวัฒน์ อายะ

-นายอับดุลฮาฟิส โตะดานิง

-นายธีรเดช สะตือบา

-นายมูฮำหมัดโนร์ดิง บินยาเซ็ง

-นายภูฤทธิ์ มากแสง

ประเภทการต่อสู้ (นักกีฬาหญิง)

นางสาวนุชธิดา ดาสีรักษ์

นางสาวแวรุสนี กาเฮะ

นางสาวอาณีรา ดือเร๊ะ

นางสาวฟัตมา ไชยมิกัน

นางสาวอามีรา บาเห็ง

นางสาวฮาพีซะห์ สาแลแม

นาวสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธิ์

นางสาวลดาวัลย์ ชูรัตน์

ประเภทปันจันลีลา

นายไรฟาน ปะดอ

นายยูโซ๊ะ ดือราแม

นายมูฮัมหมัดซุกรอม สะหะโด

นายธนพนธ์ สมาน

นายมูฮมัดอารวี ลาเตะ

นางสาวนาตาช่า มะซง