กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล)

20 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 - 6  มีนาคม 2566 อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 และได้รับเกียรติจาก นายฟีรดาวส์ ดือราแม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 3 อาคารมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา