กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬาวอลเลย์บอล)

20 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬาวอลเลย์บอล) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง แก้ววิจิตร เป็นวิทยากร ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา