ประชุมสามัญประจำปี 2566 ในสถานะสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ณ สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นประธานชมรมรักบี้ฟุตบอล จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 ในสถานะสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ณ สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา