หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 61 (รุ่นที่ 6)

12 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 61 (รุ่นที่ 6) ร่วมถ่ายรูปบัณฑิตกับคณาจารย์ในหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา