ร่วมประชุมเพื่อประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (เทเบิลเนนิส)

15 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (เทเบิลเทนนิส) ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา